Kamis, 21 April 2011

TALI TEMALI

TALI = Bendanya
SIMPUL = Antara tali dengan tali
IKATAN = Tali dengan benda lain
JERAT = Hubungan tali dengan benda lain

PEMELIHARAAN TALI
1.       Simpanlah tali pada tempat yang tidak lembab, agar tidak lapuk .
2.        Letakkan pada tempat yang tertentu, sehingga pada saat di perlukan kita mudah mengambilnya
3.       Apabila tali tersebut basah, sebaiknya cepat di keringkan di panas matahari.
4.       Usahakan gulungan tali mudah dilepas.
Menurut bahannya tali dibedakan menjadi dua macam :
1.       Dari bahan serat alam
2.       Tali yang terbuat dari serat alam, antara lain :
·         Ambaca ( serat manila ) sifatnya kuat dan keras terdapat pada tumbuh-tumbuhan pisang - pasangan atau dari tangkai tumbuh-tumbuhan.
·         Sisal sifatnya keras, tahan terhadap air laut.
·          Jute ( rami / goni ) termasuk jenis serat yang lunak dan sebagainya.
 Dari bahan serat buatan.
Macam simpul dan kegunaannya
1. Simpul ujung tali 
    Gunanya agar tali pintalan pada ujung tali tidak mudah lepas
2. Simpul mati
    Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang sama besar dan tidak licin
3. Simpul anyam
    Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan kering
4. Simpul anyam berganda
    Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan basah
5. Simpul erat
    Gunanya untuk memendekkan tali tanpa pemotongan
6. Simpul kembar
    Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang sama besarnya dan dalam keadaan licin
7. Simpul kursi
    Gunanya untuk mengangkat atau menurunkan benda atau orang pingsan
8. Simpul penarik
   Gunanya untuk menarik benda yang cukup besar
9. Simpul laso
   Untuk gambar macam-macam simpul dapat dilihat di bawah ini

Image
Image

Macam Ikatan dan Kegunaannya
1. Ikatan pangkal
    Gunanya untuk mengikatkan tali pada kayu atau tiang, akan tetapi ikatan pangkal ini dapat juga
   digunakan untuk memulai suatu ikatan.
2. Ikatan tiang
     Gunanya untuk mengikat sesuatu sehingga yang diikat masih dapat bergerak leluasa misalnya
     untuk mengikat leher binatang supaya tidak tercekik.
3. Ikatan jangkar
    Gunanya untuk mengikat jangkar atau benda lainnya yang berbentuk ring.
4. Ikatan tambat
    Gunanya untuk menambatkan tali pada sesuatu tiang/kayu dengan erat, akan tetapi mudah untuk melepaskannya kembali. Ikatan tambat ini juga dipergunakan untuk menyeret balik dan bahkan ada juga dipergunakan untuk memulai suatu ikatan.
5. Ikatan tarik
    Gunanya untuk menambatkan tali pengikat binatang pada suatu tiang, kemudian mudah untuk membukanya kembali. Dapat juga untuk turun ke jurang atau pohon.
6. Ikatan turki
    Gunanya untuk mengikat sapu lidi setangan leher
7. Ikatan palang
8. Ikatan canggah
9. Ikatan silang
10. Ikatan khaki tiga
Untuk gambar macam-macam ikatan dapat dilihat di bawah ini.

Image
Image 


Tidak ada komentar:

Posting Komentar